ROK

./i/slide_21.jpg ./i/slide_28.jpg ./i/slide27.jpg ./i/slide_29.jpg ./i/slide20.jpg

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich 2020

Regulamin Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich 2020


Tegoroczny Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich organizowany jest w formie elektronicznej. Oznacza to, że zgłoszenia do konkursu, komunikacja ws konkursu, cały proces regulaminowy odbywać się będzie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ZESPOŁÓW KURPIOWSKICH 2020

 

ORGANIZATOR:

- REGIONALNY OŚRODEK KULTURY - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego,

-Fundacja Sztuk i Dialogu

Współorganizatorzy:
 Urząd Miasta i Gminy w Nowogrodzie, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie
 Urząd Gminy w Zbójnej,Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej
Patronat i wsparcie finansowe:
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
- Starostwo Powiatowe w Łomży
- Podlaski Instytut Kultury- Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego.

II. Założenia programowe
1. Cel przeglądu
Celem konkursu jest prezentacja tradycji kurpiowskiego muzykowania, śpiewu i gwary oraz popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie. Celem jest również zachowanie kurpiowskiego folkloru dla młodszych pokoleń.

2. Miejsce i termin przeglądu
Miejsce: Łomża, pow. Łomża, woj. Podlaskie
Terminy:
- zgłoszenia do konkursu: do 20 sierpnia 2020 r.
- uroczysta gala: październik 2020 r.
Nazwa: Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich

III. Warunki uczestnictwa
Tegoroczny Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich organizowany jest w formie elektronicznej. Oznacza to, że zgłoszenia do konkursu, komunikacja ws konkursu, cały proces regulaminowy odbywać się będzie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

 

1. Kto może wziąć udział w Konkursie?
Mogą w nim wziąć udział wykonawcy z całej Polski, bez względu na wiek i wykonujący przede wszystkim tradycyjny folklor kurpiowski. Dopuszczane do tegorocznego konkursu, w kategorii tradycyjnego folkloru kurpiowskiego, są utwory wykonywane przez:
- solistów śpiewaków (wykonujących utwór bez towarzystwa instrumentalnego),
-solistów instrumentalistów, grający na tradycyjnych instrumentach ludowych, np. skrzypce, harmonia pedałowa, guzikowa, ligawki, fujarki, itp.,
- gawędziarzy ludowych,
-kapele ludowe, których skład i instrumenty powinny być zgodne z wzorami regionu kurpiowskiego,
- zespoły śpiewacze (bez towarzystwa instrumentalnego).

Organizator dopuszcza udział uczestników/zespołów prezentujących utwory nawiązujące do folkloru kurpiowskiego (tzw. stylizowane). Będą one oceniane w kategorii utworów interpretujących folklor kurpiowski.
Wszyscy wykonawcy powinni prezentować wysoki poziom wykonawczy.

 

 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZONYM REGULAMINIE !

 

 

I. Organizator:- Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży- Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

- Fundacja Sztuk i Dialogu,


Współorganizatorzy:
Urząd Miasta i Gminy w Nowogrodzie, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w NowogrodzieUrząd Gminy w Zbójnej,Gminny Ośrodek Kultury w ZbójnejPatronat i wsparcie finansowe:
- Starostwo Powiatowe w Łomży

- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
- Podlaski Instytut Kultury- Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Załączniki

  1. Karta zgłoszenia
  2. Regulamin konkursu
2020-06-25 11:02 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl
Numer konta ROK w Łomży
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
55 8762 0009 0003 3095 2000 0010