ROK

./i/slide_29.jpg ./i/slide23.jpg ./i/slide_26.jpg ./i/slide_28.jpg ./i/slide_23.jpg

Zapisy na zajęcia sezon artystyczny 2021-2022.

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza. Zapisy na zajęcia sezon artystyczny 2021-2022.

- Zespół Pieśni i Tańca Łomża
- Dziecięce Studio Tańca
- Klub Tańca Towarzyskiego AKAT
- Studio Wokalne ROK
- Pracownia Plastyczna ROK
Zespół Pieśni i Tańca Łomża
- nauka podstaw baletu, tańców narodowych i regionalnych, teatr tańca - formy musicalowe

Dziecięce Studio Tańca
- zajęcia taneczne i rytmiczne dla dzieci 4-6 lat

Klub Tańca Towarzyskiego AKAT
- nauka tańców towarzyskich
- standardowych i latynoamerykańskich

Studio Wokalne ROK
- nauka śpiewu, emisja głosu, interpretacja piosenki, praca z mikrofonem, ruch sceniczny

Pracownia Plastyczna ROK
Na zajęciach: pracujemy malujemy farbami plakatowymi, akwarelowymi, olejnymi, rysujemy sepią, ołówkiem, węglem, pastelami. Wykorzystujemy różnorodne materiały i narzędzia, takie jak: sztalugi, koło garncarskie, prasa graficzna, piec ceramiczny, pędzle, rylce, dłuta, itp.

To jest ten czas... ROK zaprasza Was!!!

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża,
tel. 86 219 02 00, 86 219 01 11
e-mail:rok@4lomza.pl
www.rok.4lomza.pl www.naszakultura.pl

2021-09-02 17:16 Opublikował: Administrator

To już lato. Koncert wokalistów Studia ROK

Koncert wokalistów Studia ROK, podsumowujący sezon artystyczny 2020/2021. Zapraszamy bardzo serdecznie. Liczba miejsc ograniczona.
Nie zapomnij wziąć ze sobą maseczkę. Wystąpią dzieci i młodzież, na co dzień śpiewający w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży.
2021-06-18 18:14 Opublikował: Administrator

Zapisy na zajęcia sezon artystyczny 2020-2021.

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza. Zapisy na zajęcia sezon artystyczny 2020-2021.

- Zespół Pieśni i Tańca Łomża
- Dziecięce Studio Tańca
- Klub Tańca Towarzyskiego AKAT
- Studio Wokalne ROK
- Pracownia Plastyczna ROK


Zespół Pieśni i Tańca Łomża

- nauka podstaw baletu, tańców narodowych i regionalnych, teatr tańca - formy musicalowe

Dziecięce Studio Tańca
- zajęcia taneczne i rytmiczne dla dzieci 4-6 lat

Klub Tańca Towarzyskiego AKAT
- nauka tańców towarzyskich - standardowych i latynoamerykańskich

Studio Wokalne ROK
- nauka śpiewu, emisja głosu, interpretacja piosenki, praca z mikrofonem, ruch sceniczny

Pracownia Plastyczna ROK
Na zajęciach: pracujemy malujemy farbami plakatowymi, akwarelowymi, olejnymi, rysujemy sepią, ołówkiem, węglem, pastelami. Spotkania w pracowni, są okazją do eksperymentów z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i narzędzi, takich jak: sztalugi, koło garncarskie, prasa graficzna, piec ceramiczny, pędzle, rylce, dłuta, itp.
Zajęcia prowadzone są przez artystę-pedagoga: Justynę Kryszpin-Żmudę i Andrzeja Żmudę absolwentów Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.

To jest ten czas... ROK zaprasza Was!!!

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża, tel. 86 219 02 00, e-mail:rok@4lomza.pl
www.rok.4lomza.pl www.naszakultura.pl

 

Załączniki

  1. Oświadczenie uczestnika zajęć ROK
  2. Regulamin zajęć ROK
2020-09-07 13:08 Opublikował: Administrator

Zespoły Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

Regionalny Ośrodek Kultury od początku swojego istnienia tzn. od 1947 roku skupiał wokół siebie liczne grono osób utalentowanych wokalnie, muzycznie i tanecznie. Przez ponad 60 lat istnienia pod patronatem ośrodka działało wiele zespołów. Jednym z najstarszych, który działa do chwili obecnej jest Zespół Pieśni i Tańca "Łomża"
Innymi formacjami na stałe działającymi pod naszym patronatem są:
- Klub Tańca Towarzyskiego AKAT,
- Studio Wokalne ROK,
- Dziecięce Studio Piosenki i Tańca,
- Zespół Mezzoforte,
oraz Kapela Kurpiowska ROK

W celu zapoznania się z historią oraz działalnością poszczególnych formacji prosimy o wybranie podkategorii z menu bocznego.

 

2020-03-03 10:23 Opublikował: roklomza

Zapisy na zajęcia sezon artystyczny 2019-2020.

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza. Zapisy na zajęcia sezon artystyczny 2019-2020.
- Klub Tańca Towarzyskiego AKAT
- Zespół Pieśni i Tańca Łomża
- Studio Wokalne ROK
- Pracownia Plastyczna ROK


Klub Tańca Towarzyskiego AKAT
- nauka tańców towarzyskich - standardowych i latynoamerykańskich

Zespół Pieśni i Tańca Łomża
- nauka podstaw baletu, tańców narodowych i regionalnych, teatr tańca - formy musicalowe

Studio Wokalne ROK
- nauka śpiewu, emisja głosu, interpretacja piosenki, praca z mikrofonem, ruch sceniczny

Dziecięce Studio Tańca
- zajęcia taneczne i rytmiczne dla dzieci 4-6 lat

Pracownia Plastyczna ROK
- nauka rysunku, malarstwa, ceramiki, grafiki i rzeźby

To jest ten czas... ROK zaprasza Was!!!

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża, tel. 86 219 01 11, e-mail:rok@4lomza.pl
www.rok.4lomza.pl www.naszakultura.pl

 

2019-12-04 13:41 Opublikował: Administrator

Gordonki - zajęcia umuzykalniające - zapisy

Zajęcia umuzykalniające niemowlęta i małe dzieci wg. teorii uczenia się muzyki prof. Edwina Eliasa Gordona tzw. gordonki wspomagają rodziców w kierowaniu edukacją muzyczną dziecka, tym samym umożliwiają dzieciom przejście przez wszystkie stadia audiacji wstępnej, aż dojdą do gotowości muzycznego kształcenia formalnego, co rozpoznamy po tym, że nabędzie takie umiejętności muzyczne jak:

- czysty śpiew,
- śpiewanie i rytmizowanie w tempie i metrum,
- koordynacja głosowo – ruchowo – oddechowa.
Więcej o zajęciach na stronie www.bobobit.pl

Zajęcia gordonowskie zapewniają najlepszy muzyczny rozwój dziecka. Małe dzieci to mali geniusze – rodzą się z określonym poziomem zdolności muzycznych, który z biegiem czasu spada, gdy nie jest stymulowany przez otoczenie. Kluczowy rozwój zdolności muzycznych następuje do 3 roku życia. Granica wpływu otoczenia na zdolności rozwijające się u dziecka, to 9 rok życia, później mówimy już o zdolnościach ustabilizowanych.

Dlatego nieoceniona jest rola kierującego edukacją muzyczną we wczesnym dzieciństwie, gdyż ma ona swoje skutki w całym życiu.

 

Profesor E.E. Gordon – autor teorii uczenia się muzyki, podczas wieloletnich badań odkrył, że proces uczenia się muzyki oraz jej rozumienie przebiega podobnie jak podczas uczenia się języka – zarówno obcego jak i naturalnego. Dlatego na zajęciach umożliwiamy dzieciom osłuchanie się z różnorodnym materiałem muzycznym w różnych tonalnościach, metrach. Modelujemy także ruch odpowiedni do rytmu, żeby wzbudzić w dziecku odpowiednie jego poczucie. Duże znaczenie w metodologii stosowanej przez nauczyciela jest niedyrektywność - podstawową umiejętnością nauczyciela kierującego jest zatem improwizacja na bazie reakcji dzieci, które imituje i wpasowuje w większe części lub całości muzyczne w określonej strukturze harmonicznej i/lub rytmicznej. Jest to podstawą do poprowadzenia muzycznego dialogu z dzieckiem.

 

  • Zajęcia odbywają się w grupach od 5-15 dzieci wraz z opiekunem/mi.

  • Grupy podzielone są według wieku dzieci: 0-18 ms, 18 ms - 3 lata, 3 lata - 5-6 lat.

  • Największą wartość dzieci osiągną, gdy będą uczestniczyły 2-3 razy w tygodniu.

  • Im wcześniej rozpoczniemy kierowanie muzyczne, tym szybciej będzie przebiegał proces przyswajania i uczenia się muzyki przez dziecko.

 

Oprócz korzyści czysto muzycznych, zajęcia umuzykalniające pozytywnie wpływają na:

- płynność mowy

- łatwiejsze uczenie się języka obcego z uwagi na wychwytywanie melodii języka i akcentów

- dłuższe skupienie podczas wykonywania jednej czynności

- otwartość na świat, wyrażanie emocji

 

Prowadząca: Żaklina Olchowik

Mama Dominika, wokalistka i skrzypaczka, artystka wielu projektów muzycznych, chórzystka, trener wokalny, instruktor nauki gry na skrzypcach, instruktor zajęć umuzykalniających niemowlęta i małe dzieci według teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona (audiacja wstępna) BOBOBIT, ponadto wykształcenie pedagogiczne, prawnicze oraz ekonomiczne.

 

Zapisy u prowadzącej:

Telefon: 535595053

e.mail: z.olchowik@gmail.com

https://www.facebook.com/ZaklinaOlchowik/

https://www.facebook.com/bobobit.muzyka/

 

 

 

Źródła opracowania tekstu:

1) Edwin E. Gordon, Teoria Uczenia się muzyki, Niemowlęta i małe dzieci, Gdańsk 20116, wydanie I;

2) Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną małego dziecka według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, Kraków 2010,

3) Kompozytornia.pl Teoria Edwina Eliasa Gordona.

 

 

 

2019-09-25 12:38 Opublikował: Administrator

Gordonki

Zajęcia umuzykalniające niemowlęta i małe dzieci wg. teorii uczenia się muzyki prof. Edwina Eliasa Gordona tzw. gordonki wspomagają rodziców w kierowaniu edukacją muzyczną dziecka, tym samym umożliwiają dzieciom przejście przez wszystkie stadia audiacji wstępnej, aż dojdą do gotowości muzycznego kształcenia formalnego, co rozpoznamy po tym, że nabędzie takie umiejętności muzyczne jak:

- czysty śpiew,

- śpiewanie i rytmizowanie w tempie i metrum,

- koordynacja głosowo – ruchowo – oddechowa.

Zajęcia gordonowskie zapewniają najlepszy muzyczny rozwój dziecka. Małe dzieci to mali geniusze – rodzą się z określonym poziomem zdolności muzycznych, który z biegiem czasu spada, gdy nie jest stymulowany przez otoczenie. Kluczowy rozwój zdolności muzycznych następuje do 3 roku życia. Granica wpływu otoczenia na zdolności rozwijające się u dziecka, to 9 rok życia, później mówimy już o zdolnościach ustabilizowanych.

Dlatego nieoceniona jest rola kierującego edukacją muzyczną we wczesnym dzieciństwie, gdyż ma ona swoje skutki w całym życiu.

 

Profesor E.E. Gordon – autor teorii uczenia się muzyki, podczas wieloletnich badań odkrył, że proces uczenia się muzyki oraz jej rozumienie przebiega podobnie jak podczas uczenia się języka – zarówno obcego jak i naturalnego. Dlatego na zajęciach umożliwiamy dzieciom osłuchanie się z różnorodnym materiałem muzycznym w różnych tonalnościach, metrach. Modelujemy także ruch odpowiedni do rytmu, żeby wzbudzić w dziecku odpowiednie jego poczucie. Duże znaczenie w metodologii stosowanej przez nauczyciela jest niedyrektywność - podstawową umiejętnością nauczyciela kierującego jest zatem improwizacja na bazie reakcji dzieci, które imituje i wpasowuje w większe części lub całości muzyczne w określonej strukturze harmonicznej i/lub rytmicznej. Jest to podstawą do poprowadzenia muzycznego dialogu z dzieckiem.

 

  • Zajęcia odbywają się w grupach od 5-15 dzieci wraz z opiekunem/mi.

  • Grupy podzielone są według wieku dzieci: 0-18 ms, 18 ms - 3 lata, 3 lata - 5-6 lat.

  • Największą wartość dzieci osiągną, gdy będą uczestniczyły 2-3 razy w tygodniu.

  • Im wcześniej rozpoczniemy kierowanie muzyczne, tym szybciej będzie przebiegał proces przyswajania i uczenia się muzyki przez dziecko.

 

Oprócz korzyści czysto muzycznych, zajęcia umuzykalniające pozytywnie wpływają na:

- płynność mowy

- łatwiejsze uczenie się języka obcego z uwagi na wychwytywanie melodii języka i akcentów

- dłuższe skupienie podczas wykonywania jednej czynności

- otwartość na świat, wyrażanie emocji

 

Prowadząca: Żaklina Olchowik

Mama Dominika, wokalistka i skrzypaczka, artystka wielu projektów muzycznych, chórzystka, trener wokalny, instruktor nauki gry na skrzypcach, instruktor zajęć umuzykalniających niemowlęta i małe dzieci według teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona (audiacja wstępna) BOBOBIT, ponadto wykształcenie pedagogiczne, prawnicze oraz ekonomiczne.

 

Zapisy u prowadzącej:

Telefon: 535595053

e.mail: z.olchowik@gmail.com

https://www.facebook.com/ZaklinaOlchowik/

https://www.facebook.com/bobobit.muzyka/

 

 

 

Źródła opracowania tekstu:

1) Edwin E. Gordon, Teoria Uczenia się muzyki, Niemowlęta i małe dzieci, Gdańsk 20116, wydanie I;

2) Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną małego dziecka według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, Kraków 2010,

3) Kompozytornia.pl Teoria Edwina Eliasa Gordona.

 

 

2019-08-30 12:48 Opublikował: Administrator

Piano Studio ROK

Zrób pierwszy krok spełniając swoje muzyczne marzenia. Nie czekaj i zapisz się do „Piano Studio ROK”
Powstało by uczyć, rozwijać zdolności i zainteresowania muzyczne w sposób nowoczesny i przyjazny.
Głównym założeniem jest by przyszli młodzi adepci sztuki muzycznej mogli uczyć się gry na fortepianie lub keyboardzie w sposób,który w późniejszym czasie pozwoli bez kompleksów dalej się kształcić i poszerzać swą wiedzę związaną z muzyką rozrywkową na uczelniach muzycznych.

 

 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i osób dorosłych. Materiał zajęć przygotowany jest pod kątem wieku, predyspozycji,zdolności muzycznych ucznia.

Czas zajęć raz w tygodniu (60 min) koszt 40 zł.

Zajęcia prowadzane są przez dyplomowanego zawodowego muzyka, pianistę, kompozytora, aranżera Grzegorza Sekmistrza. Ukończył Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na Uniwersytecie Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie w klasie fortepianu mgr. Piotra Wrombla.

Twórca zespołu „Skiela Kapela”, muzyki do płyt dla dzieci „Grześ i Agniesia”, muzyki do przedstawień teatralnych teatru „Pasażer” w Lublinie. Występuje na co dzień jako muzyk sesyjny w wielu zespołach a także czynnie koncertuje na wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych.

 

Zapisy na instrument:

Fortepian:

- nauka nut

- harmonia muzyki rozrywkowej (akordy, progresje) i jej zastosowanie w praktyce na podstawie wybranych utworów

- improwizacja (skale muzyczne)

- nauka gry w różnych stylach muzycznych (pop, blues, jazz, funk, disco)

- fortepian klasyczny (nauka utworów klasycznych)

 

Keyboard:

- nauka nut

- nauka akordów i ich przewrotów (akompaniament lewej ręki)

- improwizacja, kompozycja

- opracowywanie utworów na keyboardzie

 

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem muzycznym firm Yamaha i Roland.

Uczniowie mają możliwość śledzić progres swojej gry poprzez nagrania w Studio Rok na zakończenie każdego semestru .

 

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Kontakt Rok Łomża tel. 86 219 02 00, 86 219 01 11
e-mail: rok@4lomza.pl

lub

Grzegorz Sekmistrz

tel. 505248790

e-mail grzegorzsekmistrz@o2.pl

 

2017-09-19 09:02 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl
Numer konta ROK w Łomży
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
55 8762 0009 0003 3095 2000 0010