ROK

./i/slide_31.jpg ./i/slide_32.jpg ./i/slide_16.jpg ./i/slide_11.jpg ./i/slide_23.jpg

Mój język to kurpiowska gwara - warsztaty dla młodzieży z powiatu łomżyńskiego

Stowarzyszenie Pegaz będzie realizować projekt Mój język to kurpiowska gwara. Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego (otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego).

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:
- Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży,
- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbójnej,
- Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowogrodzie.
Głównym celem projektu jest nauka podstaw dialektu kurpiowskiego, nauka pieśni i tańców kurpiowskich . Rekrutacja do projektu odbywa się w placówkach partnerów zadania.
Do udziału zapraszamy młodzież powyżej 10 roku życia z terenu powiatu łomżyńskiego. Ilość miejsc ograniczona. Obecnie informacje można uzyskać wysyłając wiadomość tekstową za pomocą FB Stowarzyszenia lub wiadomość tekstową na maila: stowarzyszenie.pegaz@op.pl
Szczegóły pojawią się na plakatach i ulotkach w siedzibach partnerów zadania.

Zapraszamy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa PodlaskiegoGminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

 

2018-04-25 09:20 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 086 219 01 11, 86 219 02 00
fax. 086 219 01 11 E-mail:rok@4lomza.pl
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin