ROK

./i/slide28.jpg ./i/slide27.jpg ./i/slide15.jpg ./i/slide_31.jpg ./i/slide26.jpg

Łomżyński Jarmark Wielkanocny - Targi Twórczości Artystycznej 2013

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie się 17 marca 2013 roku w siedzibie ośrodka ul. Małachowskiego 4. Początek imprezy godzina 10.00.
Organizatorami Łomżyńskiego Jarmarku Wielkanocnego są Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży i Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Jarmark Wielkanocny organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży od 2005 roku w formie Targów Twórczości Artystycznej. Przez 6 lat gościliśmy u nas ponad 90 twórców- większość z nich uczestniczy w Jarmarkach regularnie.

 

 

1. W Jarmarku może wziąć udział każdy pełnoletni twórca profesjonalny i nieprofesjonalny.

2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenia jej do siedziby organizatora do dnia 8 marca 2013 roku. Karty zgłoszenia można wysłać drogą pocztową lub mailową.

Organizator :

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4

18-403 Łomża

e-mail: rok@4lomza.pl

Wszystkich uczestników prosimy o przybycie na targi najpóźniej 30 min przed planowanym rozpoczęciem – umożliwi to sprawniejszą organizację miejsc wystawowych.

 

Załączniki

  1. Karta zgłoszenia
2013-03-01 13:25 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl
Numer konta ROK w Łomży
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
55 8762 0009 0003 3095 2000 0010