ROK

./i/slide_34.jpg ./i/slide_16.jpg ./i/slide28.jpg ./i/slide_33.jpg ./i/slide_29.jpg

Konkurs plastyczny - Tradycje Wielkanocne 2023

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Konkursie Plastycznym Tradycje wielkanocne.

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Konkursie Plastycznym Tradycje wielkanocne.

Uczestnictwo w konkursie polega na wykonaniu przez uczestnika pracy plastycznej na temat Świąt Wielkanocnych.
Technika wykonania dowolna plastyczna płaska; rysunek, malarstwo (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych i przestrzennych).
Format pracy - A4
Praca nie może zawierać elementów naklejanych, sypkich (ryżu, kaszy, koralików, koronek, waty itp.).
Jedyne dopuszczalne materiały to farby, kredki, pastele, ołówek, odbitka graficzna itp.
Konkurs skierowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych. Organizator dopuszcza nadesłanie dowolnej ilości prac z jednej placówki.

Termin nadsyłania prac upływa 13 marca 2023 r.

Adres do wysyłki:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
ul. Małachowskiego 4 18-403 Łomża
z dopiskiem Konkurs Plastyczny ,,Tradycje wielkanocne’’

Prace można dostarczyć osobiście do siedziby organizatora: pokój nr 9.

Patronat honorowy konkursu:
Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński

W załączniku regulamin, karta zgłoszenia i zgody na publikację wizerunku.

Załączniki

  1. Regulamin konkursu, zgoda na publikację wizerunku i danych osobowych
  2. Regulamin konkursu, zgoda na publikację wizerunku i danych osobowych format pdf
2023-02-06 11:19 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110