ROK

./i/slide_32.jpg ./i/slide_26.jpg ./i/slide_23.jpg ./i/slide26.jpg ./i/slide_25.jpg

Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich - Nowogród 2022

REGULAMIN
Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich
NOWOGRÓD 2022

I. Organizator:
- Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Współorganizatorzy:
Urząd Miejski w Nowogrodzie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie
Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku,
Muzeum - Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie
Urząd Gminy Zbójna
Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

Patronat i wsparcie finansowe:
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
- Starostwo Powiatowe w Łomży
- Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.

II. Założenia programowe
1. Cel przeglądu.
Celem przeglądu jest prezentacja tradycji kurpiowskiego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych.
Prezentacja ciekawych form adaptacji folkloru kurpiowskiego przez zespoły pieśni i tańca, solistów i zespoły muzyczne. Konfrontacja amatorskich zespołów mających w swoim repertuarze folklor kurpiowski.
2. Miejsce i termin przeglądu
Miejsce: Nowogród, gm. Nowogród, pow. Łomża, woj. Podlaskie
Termin: 19 czerwca 2022 r. (niedziela) Nazwa Przeglądu: Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich

Wiecej wiadomości w załączniku

Organizator:


Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Współorganizatorzy:Fundacja Sztuk i Dialogu

Urząd Miejski w Nowogrodzie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

Muzeum - Skansen Kurpiowski w im. Adama Chętnika w NowogrodzieUrząd Gminy Zbójna
Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

Pomocy udzielili:
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie

Komunalny Zakład Budżetowy w NowogrodziePatronat i wsparcie finansowe:

Partner Województwo Podlaskie- Starostwo Powiatowe w Łomży

- Podlaski Instytut Kultury w BiałymstokuDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Załączniki

  1. Karta zgłoszenia z załącznikami A i B
  2. Regulamin konkursu
2022-05-17 14:05 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110